HOME

Relocarea
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea
într-un nou sediu

   Prin prezenta, vă informăm cu privire la faptul că, începând cu data de 10.12.2018, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea își va desfășura activitatea în noul sediu din strada General Praporgescu nr. 22, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea.

   Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație,

Director,
Gabriel BLIDARU


Program inregistrari lucrări cadastru şi publicitate imobiliară:
Luni – Vineri 8.30 – 14.00

Program eliberări lucrări cadastru şi publicitate imobiliară:
Luni – Joi 11.00 – 16.00
Vineri 11:00 – 14:00

Program de lucru cu expertii judiciari:
Joi 09.00 – 12.00

Cadastrul – realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor (terenuri cu sau fără construcţii) în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale. Mai multe informaţii despre cadastru aici

Cartea funciară (publicitatea imobiliară) – cuprinde descrierea imobilelor (terenuri cu sau fără construcţii) dar şi înscrierile referitoare la drepturile de proprietate reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. Mai multe informaţii despre publicitatea imobilară aici

• Prin reformele guvernamentale din ultimii ani (iniţiate sub directivele Uniunii Europene), cele două instituţii – cadastrul şi cartea funciară – au fost reunite funcţional, constituind un sistem organic. Mai multe informaţii despre funcţionarea acestui sistem puteţi afla aici.

O.C.P.I. Vâlcea este implicat în circuitul de (re)constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor şi de emitere a titlurilor de proprietate, în conformitate cu Legea 18/1991 şi Legea 1/2000.

O.C.P.I. Vâlcea este o instituţie publică subordonată Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pe web-site-ul acestei autorităţi – http://www.ancpi.ro – se pot găsi informaţii utile.

De exemplu:

» formulare şi documente specifice pentru public se pot găsi aici
» resurse informatice utile persoanelor autorizate sau publicului interesat se pot găsi aici
» urmărirea stării cererilor adresate instituţiei se poate face aici