Acasa

COMUNICAT DE PRESA OCPI VALCEA – 18.04.2022
DOCUMENTUL IN INTREGIME (PDF)
ANUNȚ
25.10.2021

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea (OCPI) va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

DOCUMENTUL IN INTREGIME (PDF)

_______________________________________________________________

ANUNȚ DE PRESĂ
București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

_______________________________________________________________

ANUNȚ DE PRESĂ

București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin  pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

_______________________________________________________________

2020.08.04
COMUNICAT DE PRESA

”Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 3 comune din județul Vâlcea > Bujoreni, Berislăvești, Vaideeni .”

DOCUMENTUL IN INTREGIME (pdf)

_______________________________________________________________

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea va relua
activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020. Persoanele
fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și
celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la
sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.
Ghișeele din cadrul OCPI Vâlcea vor funcționa, începând cu data de
15.06.2020, după următorul program:

Program înregistrari:
Luni – Joi 8.30 – 14.00
Vineri: 8:30 – 13:00

Program eliberări:
Luni – Joi 11.00 – 16.00
Vineri: 09:30 – 13:30

Totodată, conducerea OCPI Vâlcea va programa și susține audiențe în regim
normal, începând cu data de 15.06.2020.
Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin
corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.

servicii-online

SERVICII ON-LINE

☑ EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE ONLINE
☑ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE ONLINE
☑ SERVICII POZIȚIONARE GNSS ÎN TIMP REAL
☑ ÎNREGISTRĂRI GNSS DE LA O STAȚIE PERMANENTĂ

☞ Detalii

noutati

NOUTĂȚI

☑ MODIFICĂRI LEGISLATIVE
☑  INFORMĂRI
☑  ANUNȚURI
☑  COMUNICATE DE PRESĂ

☞ Detalii

pnccf

PNCCF

☑ Programul naţional de cadastru şi carte funciară
se institue în scopul înregistrării gratuite a imobilelor
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.”

☞ Detalii