Acasa

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea va relua
activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020. Persoanele
fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și
celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la
sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.
Ghișeele din cadrul OCPI Vâlcea vor funcționa, începând cu data de
15.06.2020, după următorul program:

Program înregistrari:
Luni – Joi 8.30 – 14.00
Vineri: 8:30 – 13:00

Program eliberări:
Luni – Joi 11.00 – 16.00
Vineri: 09:30 – 13:30

Totodată, conducerea OCPI Vâlcea va programa și susține audiențe în regim
normal, începând cu data de 15.06.2020.
Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin
corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.

servicii-online

SERVICII ON-LINE

☑ EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE ONLINE
☑ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE ONLINE
☑ SERVICII POZIȚIONARE GNSS ÎN TIMP REAL
☑ ÎNREGISTRĂRI GNSS DE LA O STAȚIE PERMANENTĂ

☞ Detalii

noutati

NOUTĂȚI

☑ MODIFICĂRI LEGISLATIVE
☑  INFORMĂRI
☑  ANUNȚURI
☑  COMUNICATE DE PRESĂ

☞ Detalii

pnccf

PNCCF

☑ Programul naţional de cadastru şi carte funciară
se institue în scopul înregistrării gratuite a imobilelor
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.”

☞ Detalii