Integritate institutionala

- Avertizari de integritate -

Formular avertizare in interes public – descarca document PDF

Persoanele care aleg sã se adreseze la OCPI Vâlcea pentru a raporta încãlcãri ale legii, pot alege una din urmãtoarele cãi:
- prin email, la adresa avertizari.vl@ancpi.ro
- telefonic, la numãrul de telefon 0250.744.150
- prin intermediul serviciilor postale, folosind adresa
OCPI Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.22, cod 240595″, cu mentiunea:
În atentia Comisiei cu atributii privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportãrilor
- personal, prin prezentare la sediul OCPI Vâlcea, cu programare prealabila efectuatã la adresa de email avertizari.vl@ancpi.ro

 - Rapoartele anuale de evaluare a incidentelor de integritate -