CONDUCEREA OCPI

CONDUCEREA OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VÂLCEA

 

1. DIRECTOR Gabriel BLIDARU
2. Serviciul Publicitate Imobiliară Șef serviciu Elena – Lavinia BUSUIOC
3. Serviciul Cadastru Șef serviciu Florii Magdalena Dumitrescu
4. Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții Șef birou Aurelian BUSUIOC
5. Biroul Economic Șef birou Mihaela MOCANU